Disclaimer

Deze website is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Wij spreken derhalve van een sfeer website met illustratief karakter. Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website, door te voeren. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit.

Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Deze website is geen contractstuk. De definitieve overeenkomst (met bijlagen) omvat de bindende informatie.